Ölünün Arkasından Kur’an Okunur mu? Okunan Kur’an’ın ölüye bir faydası var mı?

 SORU: Yasin Suresi 70. ayette “Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.” buyruluyor. Bu ayetten yola çıkarak Kur’an’ın ölüler için okunmayacağını, sevabın gitmeyeceğini, bir faydasının olmayacağını söylüyorlar. Hakikat nedir?

 CEVAP: Yasin Suresinin 70. ayetini tahlil edecek olursak Kur’an’ın muhatap kitlesinin “diriler” olduğunu görürüz. Ayette neden dirileri muhatap aldığı ise “liyünzira” (uyarasın) kelimesiyle açıklığa kavuşuyor.

   Demek ki, Kur’an dirileri uyaran bir kitaptır.

   Kur’an’ın inişindeki sebepler yine farklı bir çok ayette beyan edilmiştir.

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf 2)

   “O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl 44)

   “(Ey Habibim!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl 89)

   Bu ayetler ve benzerlerini dikkate aldığımız zaman Kur’an dirilere öğüt almaları, akıl etmeleri, yaşamaları, Peygambere itaat etmeleri, isyan etmemeleri gibi bir çok sebepler üzerine hayatı tanzim eden bir Kitap olarak inmiştir.

   Kur’an böylece dirileri muhatap alır. Ölülerin akletmeleri, öğüt almaları, uyarılmaları, emri yerine getirip nehyedilenden sakınmaları mümkün değildir. Kur’an ölüleri muhatap almaz…

   Ayet bunu ifade eder.

   Hiçbir ayette “ölülere Kur’an okunmaz, ölünüze dua etmeyin, Kur’an okumayın” da buyrulmaz. Böyle bir ayet yoktur. Tam aksine okunabileceği hususunda ayetler vardır.

   “Onlardan sonra gelenler; Rabbimiz! Bizi be bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla….” (Haşr 10)

   Bu ayette bağışlanmaları için ölülere dua edildiği ifade ediliyor. Şayet okunanın veya duanın bir faydası olmayacak olsaydı ayette bu fiil övülmezdi.

 PEYGAMBERE MÜRACAAT EDELİM

   Kur’an’ı kerim’de Rabbimiz ihtilaf olunan konularda Peygambere müracaat edin buyurur. (Nisa 65) O halde Peygamberimize sahih kaynaklardan müracaat edelim… (Hadis konusunda iman problemi yaşayanlar buradan bakabilir)

   “Ölülerinize Yasin Suresi’ni okuyunuz” (Ebu Davud Cenaiz, 24; İbni Mace cenaiz, 4; Nesai)

   “İçinizden birisi öldüğü zaman, onu durdurmayınız ve onu kabrine koyma hususunda acele ediniz. (Sizden birisi de) Ölünün başucunda Fatiha suresini, ayakucunda da Bakara suresinin sonunu okusun” (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, XII 340, Beyhaki, Şu’abu’l-İman, VII, 16 H. NO: 9294)

Ahmed b. Hanbel de şöyle demiştir:

   “Kabristana girdiğinizde Ayet’l-Kürsi ve üç defa ihlas suresini okuyarak şöyle dua ediniz: “Allahım! Onun ecrini şu kabir halkına ulaştır” (ibn Kudame)

   Bütün bu deliller ışığında ölülerin arkasından onlar için dua edilip Kur’an okunmasının yasaklanmamış olması ortaya çıkmış olur…

www.kuranveislam.net

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.