Kur’an’a Göre Hz. İsa’nın İnişi (Nuzulü İsa)

Bu konuyu daha iyi anlamak için şu iki soruyu cevaplamamız gerekiyor.

1- İsa (Aleyhisselam) öldü mü?

2- İsa (Aleyhisselam) geri gelecek mi?

1- ÖLDÜ MÜ?

Kur’an bize İsa Aleyhisselam’ın Yahudiler tarafından öldürülmediğini kesin bir dille ifade ediyor:

“Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa Suresi 156-157-158)

Ayetten de anlaşılacağı üzere İsa Aleyhisselam kesinlikle öldürülmediğini beyan ediyor. Ancak şu ayetteki bir kelimden yola çıkarak bazı kimseler İsa peygamberin öldüğünü iddia ediyor:

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni “tamamiyle alıcıyım”, seni nezdime yükselticiyim, seni kafirlerden arındıracıyım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılıcıyım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (Al-i İmran 55)

TAHLİL EDELİM

Ayette “öldü” manası verdikleri kelime “مُتَوَفِّيكَ” kelimesidir. Bu kelimeye “vefat ettiriciyim” diye mana vermekteler.

Ancak,

مُتَوَفِّيكَ

kelimesi sadece “vefat” anlamına gelmez. Bir çok manaya gelir ki onlar şunlardır:

  Gördüğünüz gibi kelime “tamamını saymak, hakkını tamamen almak” manalarına da geliyor. Peki, neden “vefat etme” manası verilmemeli?

   Çünkü Nisa suresi 158. ayette وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪يناًۙ “O’nu kesinlikle öldüremediler” ifadesinden sonra بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ “Bilakis Allah onu kendisine yükseltmiştir” buyruluyor.

   Burada ki بَل (bel) edatı atıf harflerinden bir harfdir. Bilakis, aksine, pardon ve hatta manalarına gelir.

Bir örnek vermek gerekirse:

ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون
Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyiniz BİLAKİS onlar diridirler Rablerinin indinde rızıklanmaktadırlar. (Al-i İmran 169)

   Ayette Allah yolunda öldürülenleri ölü zannedenler “hayır, bilakis” onlar diridir diyerek cevap veriliyor.

   Aynı şekilde “onu kesin olarak öldüremediler” buyurduktan sonra “bilakis onu kendi katına yükseltmiştir” buyruluyor.

   Dolayısıyla Kur’an bütünlüğünden yola çıkarak “مُتَوَفِّيكَ” kelimesine “öldüreceğim” manası verilemez. Verildiği takdirde bu ayet ile çelişkiye girilir.

   Çünkü Allah, “öldüremediler, bilakis kendi katıma yükselttim” buyuruyor. Şayet böyle bir ifade olmasaydı iddia edenlerin iddiası düşünülebilirdi. Ancak bu ifade, olaya anlam katıyor.

   O halde “مُتَوَفِّيكَ” kelimesinin manalarından “tamamını saymak” anlamıyla bir bütünlük ortaya çıkıyor ve İsa Aleyhisselam’ın ruhen ve bedenen tamamıyla Allah tarafından yükseltildiği manası aşikar oluyor…

AKLİ DELİLLER

1- Kur’an-ı Kerim’de hiçbir Peygambere “ölümünün” haber verildiği yazmaz. Bilakis kimsenin ecelini bilemeyeceği ifade edilir. Ayete  “vefat ettireceğim” gibi bir mana verilmesi, İsa Aleyhisselam’a Allah tarafından ölümünün haber verildiği iddia edilmiş olur.

2- Ayette bir teselli vardır. Kafirlerden üstün kılacağı vurgulanmıştır. Bir kimsenin kendisine ölümü haber verilerek teselli edilmesi akla da aykırıdır. İddia edenlerin “vefat ettireceğim” manası vermesi akılla da çelişir.

3- Ölen bir insanın ölümüyle kafirlerden üstün kılınması, inkar edenlerden de arındırılması nasıl mümkün olacaktır? İddia edenlerin “vefat ettireceğim” manasını vermesi ayetlerin ruhuna da aykırıdır.

4- Bir takım kafirler İsa a.s. öldürdüklerini zannediyorlardı. Öldürdüklerine göre iş bitmiştir. Bundan sonra İsa a.s ile bir hikaye yaşanmayacaktır.

Kur’an’a göre ise onlar öldürememiştir. Peki, İsa a.s. nerededir?

Müteveffike kelimesine “seni öldüreceğim” manasını verenler işte burda da çelişkiye düşerler.

a) Bu iddiaya göre İsa a.s. kaçmıştır ve saklanmış, ecelini beklemiştir. Peygamberin bir kenara çekilip ecelini beklemesi ise Peygamberliğin izzetine, şerefine aykırı olan bir şeydir ki bu da mümkün değildir.

b) Veya İsa a.s sonradan tekrar ortaya çıkması gerekirdi ki, Kur’an bunu bize bildirirdi ve “öldüremediler bilakis katıma yükselttim” buyrulmazdı.

İşte bu sebeplerle İsa Aleyhisselam’ın “ölmüş olması” iddiası hem ayetlerle hem de akıl ile çelişmektedir.

GERİ GELECEK Mİ?

   Ayete tekrar döndüğümüz zaman “seni nezdime yükselticiyim, seni kafirlerden arındıracıyım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılıcıyım.” ifadelerini irdelememiz gerekiyor.

1)  “seni kafirlerden arındıracıyım”

İsa a.s’ı ilah kabul edenler var, Allah’ın oğlu diyenler var… Bunların hepsi kafirdir ve inançlarında küfür vardır. Bu iftiralardan “ölerek” mi temizlenilir? Kfirlerin küfründen “ölerek” mi arınılır? Hayır..

2) “sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılıcıyım.”

   İsa A.s getirdiği dinin Kur’an’ın da ifade ettiği gibi bozulduğu, tahrif edildiği ve içine küfür karıştığı kesinlik ifade eder. Böyle bir din ortada kalmadığına göre ayrıyeten Kur’an kendinden önceki kitabı hükümsüz kılarak Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak din İslam olduğuna, son Peygamber de Hazreti Muhammed (Sav) olduğunagöre “kıyamete kadar kafirlerden üstün kılınacak” olan “uyanlar” kimlerdir?

   İsa a.s ölmüş ise ve getirdiği din bozulmuş ise O’na uymak da kıyamete kadar mümkün olmayacağına göre burada kimden bahsedilmektedir?

   Bu iki husus dikkate alınacak olursa daha tamama ermemiş bir durum söz konusudur. Kafirlerden arınmak ve İsa peygambere uyanların üstün kılınması.

ZUHRUF SURESİNDE İNECEĞİNE İŞARET

57. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.
58. “Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?” dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.
59. İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur.
60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.
61. Şüphesiz O (İsa) Kıyametin bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

   Ayetlerin başına ve devamına bakılacak olursa lugat kurallarına göre de 61. ayette “O” işaret zamiri İsa Peygamberi göstermektedir. Ayette İsa (Aleyhisselam)ın kıyametin bilgisi (işareti) olduğu vurgulanmıştır. İsa (a.s) bin yıllar önce geldiğine göre nasıl kıyametin bilgisi olur?

   Kıyametin bilgisi, işareti olacak şeyin kıyamete yakın gelmesi gerekmez mi?

   İşte bu ayeti açıklayan Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar.” (İ. Ahmed)

ÖLMEDİ VE GELECEK

   Bütün bu deliller ışığında Hazreti İsa’nın ölmediği ve Kıyamete yakın İslam dini üzerine gelerek kafirlerin küfründen arınacağı (hıristiyanlığı yok edeceği) ve ona asker olanlarla birlikte üstün kılınarak zafer verileceği söylenebilir.

   Hıristiyanların da “İsa geri gelecek” gibi bir inancının olması Kur’an ayetlerinden ve Peygamberin beyanlarından çıkan bu sonucu değiştirmez. Onların İsa inancı batıl, bize Rabbimiz tarafından verilen ise hak ve gerçektir.

    O halde buna iman etmek gerekir. 

   Ne zaman geleceği önemli değildir. Bizi de alakadar etmemelidir. Çünkü Müslümanın vazifesi İslam dinini yaşamak ve yaşatmak, dünyaya hakim kılmaktır. Her Müslüman üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır. Ancak bu hususa da ayetlerden ve Peygamberden bize gelen bir haber olarak iman etmelidir…

www.kuranveislam.net

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.