Etiket: Tarihselci Yaklaşım

0

Tarihselciliğin Tarihi (Kökeni, Doğuşu ve gelişimi)

Ezcümle tarihselcilik, hurafe atlasına dönüşen İncil’i, kurtarma ameliyesidir. Bununla, Batılı adam İncil’in bozulduğunu ve kurtarılmaya muhtaç olduğunu da itiraf etmiş oldu. Giriş Farklı mülahazalar, tarihle alakalı tariflerde değişik vurguların öne çıkmasına neden olmuştur. Bu...

0

Batı’nın İslam’ı Yok Etme Projesi

Giriş XIX. yüzyılda İslam’a karşı yürütülen çok cepheli savaşın koordinatörü olan Büyük Britanya, kendisini Hristiyan dünyasının hâmisi görmekte ve onlar adına Müslümanlardan intikam aldığına inanmakta idi. İngilizler, sömürü sistemlerinin kapsamlı ve etkin bir şekilde...