Etiket: Onlar sağırlardır dilsizlerdir ve körlerdir