Etiket: Fatihanın isimleri

0

Fatiha Suresinin İsimleri

1) Fatihatu’l-Kitab Mushaftar, talim ve namazda kıraat bu sûre ile başladığı için, “Fâtihatü’l-Kitâb” (Kitabın başlangıcı, girişi) diye isimlendirilmiştir Veya hamd, ileride de anlatılacağı gibi, her sözün başı olduğu için, bu sûre, bu isimle isimlendirilmiştir....