Yazar: Editor

0

Kur’an Müfessiri İbn-i Kesir

İslâm ilimlerinin bir çoğunda meşhur ve büyük söz sahibi olan âlimlerden birisi. İmâduddîn Ebu’l-Fidâ İsmail İbn Ömer İbn Kesir. Dımaşk civarındaki Busrâ’nın Mecdel köyünde 701/1301’de dünyaya geldi. Bu yüzden el-Busravî ve ed-Dımaşkî nisbeleri de...

0

Oryantalist Çaresizlik: Tebbet Suresi

“Öğrenilmiş çaresizlik” kavramını hepimiz duymuşuzdur. Psikoloji’de bu lafız, “aslında yapabileceği bir şeye gücünün yetmediğini zanneden, o konuda sırf bu yüzden başarısızlığa mahkum kalan” canlılar için kullanılmaktaymış. Fanuslarda zıplamaya alıştırılan çekirgeler o fanuslar yokken dahi...

0

Kur’an-ı Kerimi Kim Açıklar? Resulün Kur’an açıklama yetkisi

Bu konuya değinmeden önce şu soruyu kendimize sormalı ve cevaplamalıyız.    Kur’an’ı okurken bizim ne anladığımız mı önemli yoksa Allah’ın ne bildirmek istediği mi?    Bizim anladığımız şey Allah’ın “demek istediği” şey olmayabilir. Neden...