Yazar: Editor

0

Ahirete (Öldükten sonra dirilmeye) inanmak

   “Son” ve “Sonra Olan” anlamında Arapça bir kelime olan “Âhiret”, “Âhir” kelimesinin müennes (dişi) şeklidir. Lügatte “Evvel” kelimesinin zıddı olarak kullanılır. İslâm literatüründe bu kelime “Öbür Dünya” manasında kullanılmıştır. Dünya,canlıların yaşadığı evvelki âlem,...

0

Peygamberlere İman

    Bir Müslüman, yüce Allah’ın kullarına müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere, insanları hidayete iletmek ve karanlıklardan çıkartıp, nur’a ulaştırmak için hak dine davet eden resuller, peygamberler gönderdiğine kesinlikle inanır.    Onların çağrıları toplumları şirk...

0

Kitaplara İman

  Yüce Allah, kitaplarını, rasullerine, insanları hidayete iletmek için indirmiştir.    ”Elif, Lam Ra. Bu (Kuran), insanları Rablerinin izniyle, karanlıklardan nura, yegâne galip, hamde layık olan (Allah)’ın yoluna çıkarman için sana gönderdiğimiz bir kitaptır.”(İbrahim...

0

Melekler İman

  Meleklere iman, herhangi bir şüphe ya da tereddüt osöz konusu olmaksızın kesin olarak var olduklarına inanmak demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:    ”O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minlerde. Onların herbiri Allah’a...

0

Allah’ın zati ve subuti sıfatları

   Sıfatlar konusunu işlemeden önce şu ikazı yapmak yerinde olacaktır. Allahu Teala’nın Kur’an ve Sünnet çevçevesinde tespit edilen bu sıfatlarını okurken ve iman ederken düşüncemizde bizde olan özellikler canlanmamalı.    Yani mesela Allah’ın görmesi...

0

Allah’a iman (Müslümanın Allah inancı)

(BUNU DA OKUYUN> MÜSLÜMANIN İNANCINI BELİRLEYEN UNSURLAR NELERDİR?)   Allah’a iman, Allah’ın varlığına, birliğine, O’nun kemal sıfatlarına sahip olup, tek başına ibadete layık olduğuna tam anlamıyla kalbinden inanmaktır. Bu, İslam akidesinin temeli ve özüdür.   ...

1

İnançta (itikat) ölçü ne olmalı? Neye göre inanmalıyız?

   Allahu Teala (Celle Celaluhu) Kur’an’da neredeyse her sayfada, her satırda “iman” etmenin yani “inanmanın/inancın” önemine vurgu yapar ve ekseriyetle iman edenleri muhatap alır.    Hıristiyanlarda da Allah inancı var ama üçün üçüncüsü diyorlar…...

0

Hadisler Korunmuş mudur?

 Kur’an-ı Kerim “Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik, ve mutlaka onu koruyacak olan da biziz” (hicr 9) ayetiyle sabittir ki Allah’ın korumasındadır. Hiçbir harfinde, kelimesinde bir eksiltme veya fazlalaştırma yapılamaz. Yapılamadı da…    Peki, hadisler yani...

0

Kur’an’da Nesh Var mıdır? Nesh ve Mensuh nedir?

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve hükümlerinin hayata aktarılması bağlamında çözülmesi gereken en önemli problemlerden birisinin nesh meselesi olduğu açıktır. Bu mesele çözülmeden, birbiriyle yakından ilişkili olan Kur’an ayetlerinin gereği gibi anlaşılması mümkün değildir. Buradaki “birbiriyle...