Yazar: Editor

0

Kur’an’da Nesh Var mıdır? Nesh ve Mensuh nedir?

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve hükümlerinin hayata aktarılması bağlamında çözülmesi gereken en önemli problemlerden birisinin nesh meselesi olduğu açıktır. Bu mesele çözülmeden, birbiriyle yakından ilişkili olan Kur’an ayetlerinin gereği gibi anlaşılması mümkün değildir. Buradaki “birbiriyle...

0

Hadislere Neden Güvenmeliyiz?

Hadislerin güvenirliği tartışmaları yüzyıllar önce Peygamberimize en yakın zaman diliminde bitti. Ve bu güne kadar üzerinde icma edilen eserler olarak bizlere kadar geldi. Bu eserlere, bize ulaşan ve sahih olarak kabul edilen hadis-i şeriflere neden...

0

Kur’an kıssalarına Tarihselci bakış açısı ve Cevapları

Kur’an Kıssaları Münasebetiyle Kur’an’ı Kerim’in nüzul dönemi ve coğrafyasında yaşayan insanların kültür dünyasını esas aldığını ve onların bildikleri olaylara atıfta bulunduğunu iddia eden Mehmet Paçaçı bu bağlamda şunları söylemektedir:‘Esatiru’l-evvelin olarak Kur’an’ı Kerim’de anlatılan kıssaların...

0

Kur’an sadece indiği döneme hitap eder iddiasına cevap

Doğru Anlayamayanın Yanlış Hükmü Tarihselcilerin, Kur’an’ı Kerim’in tarihselliğine delil gösterdikleri tarihi şahıs ya da olaylarla ilgili ayetler, gerçekte ya genel hükümler için verilen örnekler ya da değişmez sembollerdir. Söz konusu ayetlerde geçen semboller ya...

0

Tahrifin Sıdre-i Müntehası: Nasr Hamid Ebu Zeyd

Nasr Hamid Ebu Zeyd’in kültür içinde teşekkül ettiğini iddia ettiği Kur’an’ın evrensel hakikatlerini arşive kaldırabilmek için önerdiği tarihselcilik… Mukaddime Kur’an-ı Kerim’in nüzulünden bugüne gelinceye kadar binlerce kudretli allame Allah Azze ve Celle’nin Kelamına hizmet...

0

Tarihselciliğin Tarihi (Kökeni, Doğuşu ve gelişimi)

Ezcümle tarihselcilik, hurafe atlasına dönüşen İncil’i, kurtarma ameliyesidir. Bununla, Batılı adam İncil’in bozulduğunu ve kurtarılmaya muhtaç olduğunu da itiraf etmiş oldu. Giriş Farklı mülahazalar, tarihle alakalı tariflerde değişik vurguların öne çıkmasına neden olmuştur. Bu...