Yazar: Editor

0

Allah yarattığı hiç birşeye benzemez

Kâinatın yaratıcısının cisim, cevher veya araz olması, suret ve şekil tartışması, bir yönde veya bir yerde bulunması muhaldir.    Yahudiler, müfrit Rafiziler, Müşebbihe ve Kerramiyye, Allah’ın cisim olduğunu iddia etmiştir.    Hişam bine el...

0

Kur’an’da Kader / Kader Var mıdır?

 “Kader bizzat kur’anın açık ifadeleriyle sabit olan bir iman meselesidir..”        Kader: Allah’ın, olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde olacağını, ilmi ezelisi ile bilmesi, tesbit ve tayin etmesidir.    Kaza:...

0

Kur’an’da Sırat Köprüsü

   Mutezile’nin çoğu ve Kadi Abdulcebbâr el-Hemedâni (ö. 415/1025), Üzerinden geçmek mümkün olamaz; mümkün olsa bile, Sırattan geçmek müminlere eza ve cefa çektirir” diyerek Sıratı inkâr etmişlerdir.    Sırat Kur’an ve Sünnet ile sabittir....

0

Mizan Var mıdır? Kur’an’da Mizan

   Mizan haktır ve vardır. Kur’an ve Sünnet ile sabittir. (Neden Kur’an ve Sünnet diyoruz TIKLAYIN)      “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kuracağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel...

0

HAŞR VE NEŞR

   Haşr ve neşrin manası ölümden sonra iade olunmak ve diriltilmek demektir. Diriltmek, tıpkı başlangıçtaki yaratmak gibi Allah’ın kudretine dahildir.      ”De ki:’Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, her yaratılanı, tamamıyla bilir.”(Yasin...

0

Kur’an’da Kabir Azabı

   Kabir azabına Kur’an ve Sünnet açık şekilde işaret etmektedir. Önce şu yazıları da okumanızda fayda var:    KUR’AN VE SÜNNET İFADESİ NEREDEN GELİYOR – TIKLAYIN    İNANCIMIZI NEYE GÖRE BELİRLEMELİYİZ – TIKLAYIN  ...

0

Ahirete (Öldükten sonra dirilmeye) inanmak

   “Son” ve “Sonra Olan” anlamında Arapça bir kelime olan “Âhiret”, “Âhir” kelimesinin müennes (dişi) şeklidir. Lügatte “Evvel” kelimesinin zıddı olarak kullanılır. İslâm literatüründe bu kelime “Öbür Dünya” manasında kullanılmıştır. Dünya,canlıların yaşadığı evvelki âlem,...

0

Peygamberlere İman

    Bir Müslüman, yüce Allah’ın kullarına müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere, insanları hidayete iletmek ve karanlıklardan çıkartıp, nur’a ulaştırmak için hak dine davet eden resuller, peygamberler gönderdiğine kesinlikle inanır.    Onların çağrıları toplumları şirk...

0

Kitaplara İman

  Yüce Allah, kitaplarını, rasullerine, insanları hidayete iletmek için indirmiştir.    ”Elif, Lam Ra. Bu (Kuran), insanları Rablerinin izniyle, karanlıklardan nura, yegâne galip, hamde layık olan (Allah)’ın yoluna çıkarman için sana gönderdiğimiz bir kitaptır.”(İbrahim...

0

Melekler İman

  Meleklere iman, herhangi bir şüphe ya da tereddüt osöz konusu olmaksızın kesin olarak var olduklarına inanmak demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:    ”O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minlerde. Onların herbiri Allah’a...