Yazar: Editor

0

Kur’an-ı Kerimi Kim Açıklar? Resulün Kur’an açıklama yetkisi

Bu konuya değinmeden önce şu soruyu kendimize sormalı ve cevaplamalıyız.    Kur’an’ı okurken bizim ne anladığımız mı önemli yoksa Allah’ın ne bildirmek istediği mi?    Bizim anladığımız şey Allah’ın “demek istediği” şey olmayabilir. Neden...

0

Kur’an’da Şefaat / Şefaat Var mıdır?

   Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, mucize bir kitap olan Kur’an bir bütündür ve bütün olarak ele alınır. Bir ayetini alıp diğerlerini görmemek Kur’an’a iftiradır, yalan isnat etmektir. Bu kuralı aklımızın bir köşesine not...

0

Muhammed b. Abdilvehhab ve Tekfircilik

İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef’ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu...

0

Mealden Din Öğrenilir mi?

Her Müslüman’ın aslî vazifelerinden birisi, Allah Teâlâ’nın bizden ne istediğini, neyi emrettiğini ve ‎neyi yasakladığını doğru şekilde anlamaktır. Bu noktada sorulması gereken en önemli ve hayatî soru ‎ise bunun nasıl yapılabileceği, nasıl sağlanabileceğidir. ‎Günümüzde,...